Integritetspolicy

Erssons personuppgiftspolicy gällandes Matklubbens medlemmar

Med anledning av den GDPR-lagen som träder i kraft den 25/5-2018 har vi sett över hur era
personuppgifter hanteras.

  • Vi samlar in namn, mailadress samt vilken butik du är intresserad av för att du ska få så relevant information som möjligt.
  • Syftet med namninsamlingen som sker via hemsidans ”Bli medlem”-ruta är att kunna skicka ut förmånliga erbjudanden till Erssons/Matklubbens medlemmar.
  • För att ändra eller avregistrera sig går du in via denna länk , scrolla ner till ”Bli medlem”-ruta och skriver in din mailadress, klickar på Bli medlem och därm kommer du kunna hantera ditt medlemskap samt se vilka uppgifter som ligger lagrade där.
  • Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse. Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt följande. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din information hanteras säkert och med en adekvatm skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.
  • Leverantörer och underleverantörer. Vi kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra avtalade åtaganden gentemot dig.
  • Medlemsregistret ligger hos Mailchimp som även de omfattas av GDPR´s omfattande regelverk. Se mailchimps policy HÄR samt om mailchimps ALLMÄNNA vilkor.
  • Hur länge sparar vi dina personuppgifter? Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Hoppas du vill fortsätta att ta del av våra nyhetsbrev
från Matklubben på Erssons

logotyp-deli-catering-restaurang